User Tools

Site Tools


weaving

Weaving the Songs of the Bees
design voorstel

Ik beschouw textielwerken als onderdeel van de Hedendaagse Beeldende Kunst. Ik wil mijn research dan ook uitvoeren met een open blik, speculatief en nieuwsgierig. Ik zal in mijn onderzoek verschillende denkpistes samenbrengen, waarbinnen textiel & textieltechnieken kunnen gezien worden als medium en bemiddelaar. Textielobjecten zijn in verleden en heden altijd ingebed (geweest) in een complex weefsel van culturele, sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Een weefwerk kan gezien worden als een map, een omvangrijke wereld van kennis die we nooit helemaal kunnen bevatten maar waarin we enkele persoonlijke lijnen volgen om verder uit te diepen. Eén van mijn voornaamste wegen is de connectie met de Natuur.

‘Weinig mensen weten dat bacteriën materialen weven. Ik heb in mijn atelier echter geëxperimenteerd met processen waarbij kolonies bacteriën biofilms creëren. Ik heb ook een grote collectie micro & macro-algen die net als bacteriën biofilms realiseren. Deze biofilms beschermen hen tegen indringers en zijn een interface voor hun complexe interacties met de omgeving. We kunnen hier een vergelijking trekken met ons, mensen. De biofilms zijn als huiden. Ze zijn gevoelig en sensorisch. Ze zijn kwetsbaar. Ze zijn nodig om te overleven. Maar als kunstenaar ben ik sterk geïnteresseerd in de ongewone texturen en eigenschappen van deze stoffen, en hoe ik ze kan gebruiken als basis voor kunstwerken.’

Cellulose fibers, gegroeid door bacteria en gekleurd met Campèche, Cochenille en Brandnetels
proposal ontwikkelingsbeurs

Motivatie Aanvraag

Mijn onderzoek en werk steunt op 3 pijlers: 1. door mijn bezorgdheid voor socio-ecologische kwesties creëer ik kunstwerken die sociale verandering stimuleren, dit in de traditie van Joseph Beuys en de Fluxus-beweging. 2. Voor veel van mijn projecten gebruik ik DIY ICT- en biotechnologie die ik ontwikkel en integreer in samenwerking met fablabs en universitaire onderzoekslaboratoria. 3. In context van het ‘new materialism’ voer ik een uitgebreid onderzoek naar nieuwe biomaterialen. Deze hedendaagse stroming in de kunsten focust op kennisopbouw en herwaardering van de materie, en ik introduceer hierbij een nieuwe soort materialen-esthetiek waarin ook het niet-menselijke een stem krijgt. Ik werk hiervoor voornamelijk samen met algen, bacteriën en bijenkolonies om nieuwe materialen te ontwikkelen, die dan verder verwerkt worden. Deze 3 pijlers vertalen zich in mijn 3 lange termijn projecten: Connected OpenGreens, Bee Agency en het Lab for Form and Matter. De research en de werken die daaruit ontstaan zijn uitgebreid gedocumenteerd op mijn website. .
Het is in context van mijn ‘Lab for Form and Matter’ dat ik een ontwikkelingsbeurs aanvraag, voor een onderzoek dat ik wil uitvoeren samen met het Textiellab Tilburg (Nl), hét State-of-the-Arts laboratorium voor weeftechnieken binnen de hedendaagse kunst.

Beschrijving van het project

Ik wil een reeks van 3 wandtapijten ontwerpen. Het weefwerk is een vertaling van mijn onderzoek en werk van de voorbije 15 jaar, met bijen en bacterieën.
Het weefwerk dat ik wil onderzoeken bestaat uit 2 delen: een fysiek deel en een digitaal deel. De ontwikkelingsperiode zal aanvangen met het onderzoek naar het fysieke deel. Eens dat min of meer op punt staat om uitgevoerd te worden, zal overgegaan worden tot de ontwikkeling van het digitale deel.

Het fysieke weefwerk is een monochroom, of beter: 3 monochromen die samen 1 monumentaal geheel vormen, maar die ook elk op zich kunnen staan. De weefwerken vormen een visualisatie van een materiaal waar ik veel mee werk: microbial skin (of vegetal leather). Dit is een materiaal dat gegroeid is door een samenwerking van bacterieën en gistcellen. Ik noem deze materialen mijn ‘Sensorial Skins’, omdat ze enorm tactiel zijn, en zeer responsief aan atmosferische omstandigheden, net als echte huid. Ik lees de design van deze ‘Sensorial Skins’ als sterk ingezoomde topografische mappen van de omgeving waarin de bijen foerageren. De huidplooien en -lijnen op de ‘skins’ kunnen gezien worden als de vliegroutes van de honingbijen wanneer ze foerageren in de omgeving van hun beehive. De algemene visuele indruk zal grotendeels abstract zijn, maar in het ontwerp zien we toch hier en daar concrete details opduiken, zoals een voorzichtige tekening van een stuk bijenraat, of van enkele wilde bloemen zoals gepresenteerd in een herbarium. Men moet zich deze tekeningen voorstellen zoals de afdrukken op de wanden van een grottekening, letterlijk ‘verweven’ in het geheel.
Om dit te bereiken zal een zeer belangrijk deel van het onderzoek gaan naar welke natuurlijke garens in combinatie met welke bindingen gebruikt worden, en ook hoe deze garens gekleurd zullen worden.

Deze concrete details in het ontwerp (de lijnen, de stukken tekening) zullen de access-points worden om te connecteren met een digitale layer die het wandtapijt verbind met de cloud. Het is namelijk ook een onderzoek naar nieuwe vormen van informatieverspreiding: een wandtapijt, waar bovenop de fysieke laag (het weefwerk) een digitale laag (die in de Cloud opgeslagen is) kan opgeroepen worden onder vorm van Augmented Reality. Deze digitale laag kan opgeroepen worden via een app op mobile phone, en de informatie kan de vorm aannemen van digitale 3D beelden, klank of andere informatie die gerelateerd is tot de inhoud van het weefwerk. Het wandtapijt wordt zo een multimediale omgeving, een 3-dimensionaal scherm waarvan de digitale inhoud in de loop van tijd kan bijgewerkt worden. De fysieke layer kan echter ook zonder de digitale layer als kunstwerk gepresenteerd worden.

Tijdens de loop van de ontwikkelingsbeurs ben ik van plan om de volgende materiële en technologische innovaties te verkennen voor het creëren van mijn kunstwerk: werken met organische garens (zoals jute, hemp, vlas, zeewier, wilde planten), kleuren met vegetarische en bacteriële verfstoffen (pigmenten uit wilde planten, lichen, algen), uitproberen van specifieke weefbindingen en state-of-the-art digitale fabricage van textiel (op computergestuurde Dornier Jacquard grijperweefmachines) en daarbovenop augmented reality (AR) voor het toevoegen van verschillende lagen van informatie aan het wandtapijt.
Mijn onderzoek heeft een hoog innovatiepotentieel omdat het een samengaan van nieuwe state-of-the-art digitale (Augmented Reality) en traditionele technologieën (digitaal weven) verkent die samen een poetische vertaling geven van de ons omringende natuur gezien vanuit het standpunt van ‘the non-human’ (micro-organismen).
Als kunstenaar met heel wat installaties in mijn portfolio die een stevig digitaal onderdeel hebben, maar tevens ook als imker en gediplomeerde herboriste, denk ik dat ik het juiste profiel heb om dit onderzoek tot een goed einde te brengen, zeker in een veelbelovende samenwerking met het TextielLab Tilburg.

Plan van Aanpak en Toelichting

Ik heb begin 2022 een projectvoorstel ingediend bij het Textiellab Tilburg met een aanvraag tot samenwerking voor ontwikkeling. Deze aanvraag werd beoordeeld op motivatie, innovatie en kunde, en mijn project werd aanvaard voor een ontwikkelings-residentie die zal plaatsvinden vanaf de maand september 2022. Na onderzoek, ontwikkeling, testen, finetuning en de uiteindelijke programmatie van de machines zal productie van de wandkleden gepland worden tegen eind 2022.
Bij aanvang van de residentie zal een intake plaatsvinden waarna een gedetailleerd werkvoorstel en prijsofferte worden opgemaakt. In overleg met labteam, en de technische en materiële vereisten van het project in aanmerking genomen, wordt er bepaald hoeveel ontwikkeldagen er - na de research naar garens, verftechnieken en bindingen - nodig zijn om het project te realiseren.

De verschillende weefwerken bestaan uit:
 Een achtergrond die voornameliji ‘ton-sur-ton’ is, en dus in eenzelfde kleurgamma ligt maar waar de design gemaakt wordt door het verschil in relief en densiteit door bepaalde weeftechnieken en door het mixen van bepaalde natuurlijke garens
 Verwerkt in die achtergrond komt een tekening die minder of meer present zal zijn; die deels opgaat in de achtergrond en die er op andere plaatsen tegen afsteekt. Die tekening kan groot (maar zeer licht, bestaande uit enkele lijnen) zijn – of ze kan net klein en duidelijker afgelijnd zijn.
 Er wordt uitgegaan van de volgende maten: 3 weefwerken van elk 170cm breed op 220cm lang

Het is de bedoeling om tijdens de residentie (september) te verblijven in Tilburg in een B&B om me volledig om het onderzoek en de ontwikkeling te kunnen toeleggen.
Als alles volgens plan verloopt zou de productie van de fysieke werken tegen het eind van 2022 kunnen gebeuren.
Eens de fysieke werken af zijn, kan er gestart worden met de ontwikkeling van het digitale gedeelte.
Hiervoor plan ik om samen met een programmeur een ‘redelijk eenvoudige’ app te ontwikkelen die kan draaien op een mobiele telefoon. Er worden visuele toegangspunten voor het AR systeem ingewerkt in het design van het wandtapijt. De implementatie van de computer vision app die deze toegangspunten detecteert op een smartphone zal worden getraind met behulp van Machine Learning. Een cloud server zal worden opgezet om de inhoud te hosten die door het Augmented Reality systeem op het wandtapijt kan worden geprojecteerd.
Het is -in deze ontwikkelingsfase- de bedoeling om de verschillende technische stappen te onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de toevoeging van de digitale layer en deze ook daadwerkelijk op te zetten zodat het systeem werkt, maar het is nog niet de bedoeling om specifieke digitale content te gaan ontwikkelen, in deze fase. Dit zal gebeuren in een later stadium, wanneer de werken publiek tentoongesteld zullen worden en wanneer die digitale content dan kan worden ontwikkeld in functie van de bepaalde tentoonstelling.

Het is mijn bedoeling om dit project na zijn ontwikkeling uiteindelijk te tonen op tentoonstellingen in kunstencentra, musea en gallerijen. Een eenvoudige manier van presenteren zou kunnen zijn als (interactief) object, opgehangen aan de muur, maar ik voel er meer voor om het te presenteren als onderdeel van een installatie. Ik werk veel met op maat gemaakte metalen strukturen en in combinatie met andere objecten kan het werk dan samen het verhaal vertellen dat ik naar de toeschouwer wil brengen. Het voordeel van een presentatie als sculptuur, is dat men het weefwerk langs 2 kanten kan benaderen, wat toch voor verschillende ervaringen zorgt.
Voor mij ligt de nadruk in dit weefwerk op de materie en hoe deze materie door de kijker ervaren kan worden. Met de ogen moeten de bijna-subtiele reliefs in het weefwerk gelezen kunnen worden alsof ze tegelijkertijd met de handen gevoeld worden. Synesthesie. Ik wil dus een uiterste aandacht besteden aan de verschillende gekozen garens en bindingen, en aan de zintuiglijke ervaringen die de combinatie hiervan bij de toeschouwer kunnen oproepen.

Ik werk als kunstenaar al meerdere jaren met ‘gewoven materialen’, cfr. mijn research Woven by Nature. Ik heb een grote interesse voor natuurlijke weefsels en biofilms. De werken die ik tot nu toe gerealiseerd heb, met of zonder hulp van micro-organismen, zijn allen op een experimentele handmatige manier gewoven met natuurlijke materialen die ik gevonden of gecreëerd heb.
Door mijn residentie bij- en samenwerking met met het TextielLab Tilburg krijg ik de kans om op een technische manier met weeftechnieken aan de slag te gaan, daarbij ondersteund door de beste professionals op het gebied. Dit opent totaal nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van mijn oeuvre. Aangezien TextielLab Tilburg volop inzet op kennisvergaren en kennisdelen, zal ik mijn expertise door de samenwerking met hen zeker bunnen uitbreiden, waarbij ik deze expertise dan weer kan doorgeven in tentoonstellingen en de workshops die daaraan verbonden zijn. Als geschoolde herboriste kijk ik ook heel erg uit naar de mogelijkheden om te werken met natuurlijke garens afkomstig van allerlei ongebruikelijke wilde planten, en evenals naar het verven van de uiteindelijke weefsels met pigmenten die geoogst zijn uit plaatselijke wilde bloemen, planten en lichen. Voor volgend voorjaar (2023) heb ik een solo tentoonstelling in de Kunsthalle Mulhouse (Fr) op het programma, waarin ik zal focussen op ‘kleur’. De residentie en de ontwikkeling in Textiellab Tilburg is hiervoor alvast een goede voorbereiding.

Begeleiding

De ontwikkeling van dit project is een samenwerking met het TextielLab Tilburg. Het TextielLab is een kennisinstituut en ontwikkelplek in één. Omringd door een inspirerende collectie, de grootste vakbibliotheek van Europa en een uitgebreide sample studio kunnen jonge talenten en gevestigde makers de wereld van textiel exploreren, gesteund door de kennis en de expertise van een ervaren team. Werken die gemaakt zijn in het TextielLab zijn over de hele wereld te vinden: van de Parijse catwalk tot de bibliotheek van Qatar of de Hermitage in Sint-Petersburg.
Het TextielLab stelt een veelzijdig machinepark ter beschikking. Makers krijgen de ruimte om op zowel ambachtelijke als hightech machines te experimenteren met verschillende technieken. Op de weefafdeling van het lab worden uiteenlopende projecten ontwikkeld. Met de hulp van de meesterwevers (in mijn geval: meesterwever Marjan Van Oeffelt) worden op deskundige wijze de ideeën van makers omgezet in textiel.
Kunstenaars kunnen testen en weven met verschillende materialen, experimenteren met uiteenlopende texturen en eigenschappen: van mohair of biologisch katoen tot rubber en metaal. Het lab heeft een professionele Sample Studio met uitgebreide database aan projecten en materialen, die een goed idee geven van de mogelijkheden van de weefafdeling. Op de weefafdeling staan er vier computergestuurde Dornier Jacquard grijperweefmachines. Voor alle vier de machines worden de ontwerpen voorbereid met software van Nedgraphics.
Er wordt gewerkt met de meest uitgebreide garencollectie. Het lab investeert namelijk in onderzoek en aankoop van speciale garens. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met duurzame garens van Europese leveranciers, en er wordt onderzoek gedaan naar specifieke toepassingen in textiel. 


voorbeelden voor garenkeuze, bindingen en kleurenpalet

r

planning residentie September in TextielLab Tilburg

01/9-10/9: voorbereiding meetings Tilburg, materiaal bibliotheek Textiellab
12/9: dag meeting met master wever (Marjan Van Oeffelt)
   bespreking ontwerp, ontwikkeling, testen
13/9: dag meeting met master wever (Marjan Van Oeffelt)
   bespreking ontwerp, ontwikkeling, testen   
14/9-17/9: onderzoek naar speciale garens, experimenten
19/9: met Marjan Van Oeffelt: implementeren speciale garens in ontwikkeling ontwerp
20/9: met Marjan Van Oeffelt: ontwikkeling en testen met speciale garens
21/9-24/9: organisch kleuren van de speciale garens, samenstellen kleurenpaletten
26/9: met Marjan Van Oeffelt: programmeren op de computergestuurde Dornier Jacquard machine, 
eerste weeftesten 
27/9-30/9: evaluatie, aanpassingen aan programmatie en nieuwe testen. 
Evaluatie ontwikkeling vóór productie   
 \\
Na de september-residentie:
Voort researchen welke garens voor uiteindelijke productie gebruikt zullen worden.
Voort testen met organische kleurstoffen, ge-extraheerd uit verschillende soorten grond en planten 
Beslissen over de uiteindelijke bindingen
Optimale weergave onderzoeken van tekening op 'skin-weergave', als een soort tattoeëring

to do : TextielLab ontwikkeling

woensdag 29 juni 2022: meeting met Marjan @ textiellab Tilburg
3 monochromen. De echtheid van de Sensorial Skins zoveel mogelijk proberen te benaderen. Lichtdoorlatend, lichtgevend, dens en donker, schakeringen.
Niveau 1: de bindingen. Verschillende bindingen (per kleur?) geeft verschillende lagen, soms open bindingen, enkel kettingdraden bedekken ⇒ licht doorlaten.
Niveau 2: de kleuren (combinaties van verschillende kleuren, eventueel draden mengen)
Niveau 3: de garens. Tegenstellingen zorgen voor structuur. Bvb een combinatie van hemp met fijne polyesterdraad. De garens die ter plaatse mijn voorkeur wegdragen: linnen, mohair, gemerceriseerd katoen (licht blinkend laagje dat diepte geeft aan de kleur). Een combinatie van deze verschillende garens kan, + een combinatie van verschillende kleuren + combinatie van verschillende bindingen.
Voorbereiding:
bestand in Tiff of pdf, op ware grootte (162 cm breed x lengte volgens bestand), op 150dpi.
Eerst verschillende bestanden aanmaken in Photoshop, van hetzelfde origineel: meer contrast, minder, meer saturatie, minder … eventueel reeds andere gewenste aanpassingen maken.
Via de TextielLab software wordt bestand in pixels opgedeeld en worden er 20 kleuren geselecteerd. Na analyse van het bestand worden deze 20 kleuren gedownscaled tot ± 5 à 6 kleuren. Hiervoor worden dan de garens gekozen. Testen worden uitgevoerd. Combinaties gemaakt en aangepast.
Augustus: Afspraak met Vera voor bespreken van de garens.

dinsdag 12 juli 2022: garen-intake met Vera de Pont
Concept: Gelaagde geweven ‘skins’, gebaseerd op de drie foto’s (bacteria groeisels) in de kleurgroepen rood, roze en groen. Anne Marie beoogt een visuele indruk te wekken van een opeenstapeling van flinterdunne ‘vellen’ (weeflagen), van semi-transparante membranen. De weefsample van Ursula Wagner (2013), is een goed uitgangspunt voor de visuele indruk van het werk. Hier wordt de ketting ook gesplitst in lagen en wordt er een transparantie verkregen door grote afstanden in de inslag. Door het toevoegen van floteringen in het weefsel, verkrijgen we verschillen in textuur en relief.
Materialen: Een combinatie van mat en glans garens: Linnen en (gemerceriseerd) katoen.
Met toevoegingen van technischere garens, zoals: Transparant monofilament, rondgaren elirex NM23, koper, messing en papiergaren. Door het toepassen van een verscheidenheid aan materiaal, verkrijgen we hopelijk een contrast in het werk: flinterdun & open (technische garens) versus stijf en dicht katoen en linnen). Het idee van mohair als inslag, is voor nu even verdwenen.

Kennisclips op vimeo: https://vimeo.com/showcase/weaving
TextielLab2021

notas voor aanvang ontwikkeling 'the Song of the Bees'
Het ontwerp kan in 3 lagen onderverdeeld worden. We gaan uit van veel 'floating' delen in het ontwerp. Deze zijn heel los geweven. Daarvoor wordt de ketting gesplitst en komt de inslag over grotere afstanden. Ketting kan nadien ook worden afgeknipt. We werken toe naar een membraan, semi-transparant. Voor de garens denken we aan combinaties van linen, gewone katoen (mat) en gemerceriseerde katoen (glanzend) met accenten in kopergaren. We willen een zekere translucentie bereiken. Katoen + linnen geeft strak en technisch effect, geeft steun aan de floteringen die los boven de onderste lagen hangen. De floteringen kunnen bestaan uit technische garens: getwined koper of papierdraad, of messing en elirex (een highlight polyesterdraad). Ook lyocell kan als voorlaag gebruikt worden, maar geeft een iets stijver effect. Linnen draden kunnen in 2 diktes gebruikt worden, waarbij de achterste laag deels verborgen zal zijn. Dus hiervoor kunnen misschien fellere kleuren gebruikt worden om mee te starten, en dan lichter en transparanter gaan naar de voorgrond.


Hieronder respectievelijk: losse draden; open weefsel; vaste stukken


de ontwikkeling stap voor stap

No images found.

design fermentatie skins/nat en draden van de gistcellen

natuurlijke lijnen benadrukken zoals in menselijke huid

transparantie van materiaal benadrukken

capilaire acties/reacties van kleuren opgezogen in het materiaal

natuurlijke garens en verfstoffen gebruiken
research & referenties

weaving.txt · Last modified: 2022/09/13 07:04 by ami