User Tools

Site Tools


seat_for_the_sea

Entangled Love

The symbiotic relationship between an artist and an algae.

SEAT for the SEA
KAAP Oostende (TAZ augustus 2022)
Voorstel performance Annemie (tss. 10 à 15 min.)

Theatrum Algaerium operates on the border between sapiens and fauna. It presents possible futures in a new bio/techno/natural world, a universe that is at once terrestrial and aquatic, a prerequisite for future coexistence. In this garden of marine delights, our ecological consciousness explores the speculative time that occurs in the form of a loop. Can a human being become entangled in an erotic entwinement with Laminaria? Do we reject or embrace the slimy substance, produced by Fucus serratus, that weaves a membrane of space-time around our bodies? Do we experience the cooperation with organisms from the sea as transforming, regenerating, transmuting? As a possible and renewable future that meanders endlessly, drawing us into its fertile depths, revealing to us a future archaeology? Do we remain connected in a process of eternal becoming, in an energy flow of future perfection, embodying a thousand forms that lived before us?

In het project Laminaria onderzoekt AnneMarie Maes de grens tussen sapiens en fauna. Laminaria schetst mogelijke toekomsten in een nieuwe bio/techno/natuurlijke wereld, een universum dat tegelijk terrestrisch en aquatisch is, een voorwaarde voor toekomstige coëxistentie. In deze tuin van mariene geneugten verkent ons ecologisch bewustzijn de speculatieve tijd die zich voordoet in de vorm van een lus. Kan een mens verstrikt raken in een erotische verstrengeling met Laminaria? Wijzen wij de slijmerige substantie van Fucus spiralis af of omarmen wij deze materie wanneer die als een membraan van ruimte-tijd om ons lichaam geweven wordt? Ervaren we de samenwerking met organismen uit de zee als transformerend, regenererend, transmuterend? Als een mogelijke en hernieuwbare toekomst die eindeloos meandert, ons meesleept in haar vruchtbare diepten, ons een toekomstige archeologie onthult? Blijven wij verbonden in een proces van eeuwige wording, in een energiestroom van toekomstige volmaaktheid, belichaming van duizend vormen die voor ons leefden?

werken en props

 Film op monitor : ‘The Sea gives and the Sea will take (Palimpsest) – 6’50”
 Hoge metalen structuur met Laminaria algen
 Metalen pedestal als support voor Overhead Projector
 Gedicht voor de ZEE – op transparanten (cut up techniek)
 Metalen pedestal als Labo tafeltje (samples + materiaal voor manipulatie algen: tangetjes, pincet, … handschoenen …)
 Plexi bakje met water op lichtbak / manipulatie algen
 Geluid: onderwater sounds
 Cyanotype prints op doeken (78cm + ev. 20cm + ev. 20cm x 270cm)
 Microskoop camera: connecties en retour monitor uittesten


costumes

Aangepaste costumes: the body as a platform, a stage, a gallery. Multisensory performance.

tekst overhead projector


seat_for_the_sea.txt · Last modified: 2022/07/01 15:13 by ami