User Tools

Site Tools


material_art_science_experiments

material experiments in art/science

Ik vraag deze beurs aan bij de Beeldende Kunsten omdat ik mij volledig wil oriënteren in het maken van beelden, sculpturen en installaties, die niet alleen diepte inhoud hebben maar die ook een esthetische ervaring oproepen in de toeschouwer. Ik wil nieuwe materialen en productie methodes verkennen voor het realiseren van deze werken, vertrekkend van inhoud die ik de laatste jaren verzameld heb via ver doorgedreven ethologische en botanische observaties (organisatie bij bijen kolonies, herbaria, pollen databank). De nieuwe invalshoeken die ik wil uittesten moeten leiden tot uitzonderlijke werken die de ogen van toeschouwers openen voor de schoonheid maar ook de broosheid van natuur.

Meer concreet wil ik onderzoek doen naar innovatieve 3-dimensionale productie met biomaterialen (chitosan, bijenwas, harsen, latex) o.a. via 3D printing en digitale fabricatie, gecombineerd met handmatig werk volgens meer klassieke technieken (bvb. afgietsels en vrije vormgeving). Om te experimenteren met deze nieuwe materialen en technieken heb ik reeds contacten gelegd met twee kennisbronnen die over uitzonderlijke infrastructuur beschikken:
1. Het laboratorium voor Electrochemical and surface engineering van de VUB gespecialiseerd in het manipuleren, analyseren en modelleren van oppervlakten op nano schaal. Onderzoek van samengestelde biopolymeren als basis voor nieuwe materialen voor sculpturen. Contact: Dr. Alexander Lutz.Steunbrief.
2. Het Green Fab Lab in Barcelona, een centrum van de architectuur school IAAC Barcelona. Contact: Prof. Jon Minchin. Steunbrief.
Onderzoek naar gebruik van biomaterialen (wassen en harsen) in 3d printing (met bouw van nieuwe printkop) en digitale fabricatie.

Een deel van deze beurs zal me in staat stellen om deze nieuwe technieken te leren beheersen maar de hoofdbedoeling is om op termijn te werken aan nieuwe creaties die dan voor een groot publiek toegankelijke zullen zijn via diverse toonmomenten.

AnneMarie Maes

Het artistieke werk van AnneMarie Maes, (Leuven, 1955) bouwt sinds een aantal jaar voort op een grondig onderzoek naar bijenkolonies en de relatie tot hun natuurlijke omgeving. Ze installeerde een groot openlucht laboratorium op het dak van haar studio in het centrum van Brussel. Daar ontwerpt ze samen met technici van het Brussels Urban Bee Lab geavanceerde apparatuur voor het observeren van bijenvolken en wordt de informatie verwerkt in kunstwerken. Het onderzoek heeft geleid tot een reeks van installaties, objecten, grafische werken en geluidswerken die in galeries, festivals en openbare ruimten werden getoond. Haar werk kent een groeiende internationale respons.
Voor uitgebreide CV en bio: zie website kunstenaar: http://annemariemaes.net

conceptueel uitgangspunt

Guerilla Beehives worden hier als een aanleiding genomen voor het onderzoek naar nieuwe vormen en materialen. Een 'Guerilla Beehive' is een functionele sculptuur, een 'shelter' die onderdak biedt aan levende organismen - in dit geval een bijenkolonie.
De vorm van de Guerilla Beehive is geïnspireerd door organisch materiaal, en vooral door de specifieke nuttige eigenschappen van bepaalde planten of organismen (biomimesis). Er is door mij een voorafgaandelijke studie gebeurd die bepaalde vereisten vastlegd waaraan een Guerilla Beehive moet voldoen, nl. het volume/de inhoud moet volstaan om een 'zich ontwikkelende' kolonie onderdak te bieden, zowel op het minimum als op het maximum van het aantal individuele insecten (winter/zomer). Uiteraard zijn er ook een paar restricties op de vorm, het geheel moet nog uitnodigend blijven voor een kolonie om zich erin te huisvesten. Tevens moet het materiaal waterdicht zijn, en liefst ook isolatie bieden tegen extreme temperatuurschommelingen. Uiteraard mag het materiaal niet schadelijk zijn voor de bewoners. Sensoren ontworpen op basis van biologisch materiaal (melanine) geven deze intelligente sculpturen een futuristisch uitzicht, en maken het geheel geschikt voor een niet-indringende observatie. Samen met de microbial fuel cells -die zorgen voor aanlevering van organisch opgewekte energie- bestaan deze sculpturele prototypes uit een mix van biologisch afbreekbare materialen en groene technologie.
Het is de bedoeling om deze sculpturen makkelijk te kunnen aanbrengen in de publieke ruimte. Zo kunnen ze bvb. aangehecht worden aan de buitenkant van gebouwen, kunnen ze als 'nesten' geïntegreerd worden in parken en bomen, of moeten ze ook als stand-alone sculpturen een plaats kunnen vinden op terassen van appartementen, etc.

Het is eerst en vooral de bedoeling om het resultaat van dit onderzoek te presenteren in gallerijen en musea. Tijdens deze research periode blijft de Guerilla Beehive een concept dat gecontextualiseerd is in een kunstomgeving. Het is nu niet de bedoeling om een functionerend design te realiseren. Het is wel de bedoeling om met dit concept in vrije associatie aan de slag te gaan.
Ik wil eerst en vooral een onderzoek doen naar mogelijke inspiratiebronnen uit de natuur: pollen, zaden, zaaddozen, onderdelen van planten, architectuur van nesten, dit voor de vormelijke kant. Tevens wil ik onderzoeken welke vernieuwende natuurlijke materialen kunnen bijdragen aan het ontwerp van deze reeks sculpturen. Ik wil experimenteren met organismen zoals bacterieën die zelf cellulose groeien tot een materiaal dat verwerkt kan worden. Ook planten kunnen op verschillende manieren materiaal aanleveren dat nuttig kan zijn voor verwerking in de Smart Skin.

form & matter: documentatie van vorige materiaalgerichte experimenten

van links naar rechts: Hennep Basket, ontwerpen naar Vogelnest Structuren, studie van Cucurbita pepa Pollen (courgette), sculptuur uit Bijenwas, Mobile Hives, Moleculaire Studie, Mycelium Lab, Mycelium Growing, Organic Sculpture, Wespennest uit papier, Bomen ingepakt in Spidersilk, Plantaardig Materiaal in Wax.
Voor achtergrondinformatie over dit onderzoek, zie http://annemariemaes.net of andere pagina's op deze research-website.

eerste fase onderzoek naar materialen uit de beehive

van links naar rechts: Capsule Towers (modernistische architectuur Japan), One-Zero grid-studies met rubber, vilt en bijenwas (2015)

van links naar rechts: Platonic Solids - octahedron afgietsels met bijenwas; Pollen (scanning electron microskoop fotografie, x 200). Schilfers verse Propolis (scanning electron microskoop fotografie, x 2000); Schilderij met propolisresidu, propolis tinctuur, wasschilfers en glycerine.
Onderzoek met de Scanning Electron Microskoop (SEM) uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Defibrillator for dying honeybees (Psyllium, glycerine, water, pollen, piezo, wires)

Data weaving (visualizing the information from the beehive). Fabric made of Psyllium (Plantago ovata), pollen, glycerine and water. Weaving pattern translates Temperature and Humidity information from the beehive.

research te voeren tijdens de werkbeurs

In een eerste fase wil ik onderzoek doen naar het 'groeien' van materialen uit cellulose.
1. het materialen onderzoek:

 • Ik zal experimenteren met plantaardige cellulose,
 • en achtereenvolgens met bacteriële cellulose.
 • Voorts wil ik ook de mogelijkheden van werken met mycelium als materiaal onderzoeken.
 • Tenslotte wil ik Chitine isoleren uit insecten (bijen) en zeevruchten, en nagaan in hoeverre dit materiaal kan gebruikt worden om sculpturen mee te maken.

De verschillende stappen van mijn onderzoek zullen op deze wikipagina's (of sub-pagina's) gedocumenteerd worden.

2. het maken van de sculpturen:
Hiervoor zal ik verschillende manieren onderzoeken, gaande van

 • manuele sculptuur opbouw met de nieuwe materialen, werken met vormen, mallen en afgietsels
 • sculpturen geprint in 3D, met de nieuwe materialen zoals bvb. chitine (in samenwerking met Green Fab Lab Barcelona).

3. microscopisch onderzoek:
De volgende nieuwe materialen

 • plantaardige cellulose
 • bacteriële cellulose
 • chitine
 • mycelium

zullen tijdens elke stap visueel en op samenstelling onderzocht worden in mijn bio-lab. Hiervoor beschik ik over een lichtmicroskoop en een stereo microskoop, waarmee ik het onderzoek zal documenteren in foto's en videos.
Bij bevredigend resultaat (tussenstap of eindonderzoek) van een materiaal, zal dit materiaal ook in detail met de SEM (Scanning Electron Microskoop) microskoop onderzocht worden op de VUB (http://www.surfgroup.be|VUB surfgroup).

4. toevoegen van de technologie:
Tenslotte wil ik onderzoeken in hoeverre ik de 'intelligente' sculpturen 'autonoom' kan maken op gebied van energie.
Na (en tijdens) de vormelijke realisatie zullen de sculpturen uitgerust worden met minuscule sensors (zie vb.) die bvb. de temperatuur en vochtigheid in de sculptuur kunnen opmeten. Dit is het basisconcept van de 'Intelligente Guerilla Beehive'. Zoals reeds gezegd hou ik me tijdens dit onderzoek aan een 'Proof of Concept'. Het is de bedoeling om interessante sculpturen te realiseren die eventueel de mogelijkheid in zich dragen om in een verdere fase uit te groeien tot een functionerende design voor een Intelligente Bijen Shelter.
Om de bio-sensors te poweren zal ik onderzoek doen naar energie geleverd door:

 • honingbatterijen
 • microbial fuell cells

- growing materials from bacteria / bacterial cellulose Igem Berlin
- extracting chitin and 3D printing with chitosan VUB surfgroup + Fab Lab
- 3D printing with clay Fab Lab Valldaura

material_art_science_experiments.txt · Last modified: 2016/02/06 20:57 by ami