User Tools

Site Tools


bee_observatorium

observatorium in a green light district

Het idee is om te werken rond bijen en milieu, en hierbij het accent te leggen op een typisch Westvlaams product, nl. vlas.
De bedoeling is om het publiek onder te dompelen (immersie) in de wereld van de bijen zoals ze die nog nooit ervaren hebben, om de mensen van heel kort bijkennis te laten maken met een bijen kolonie en hun activiteiten. Het concept kadert in de Land Art filosofie, maar dan overgebracht naar de stad.
De basis is een volledige kamer vol vlas, stengels en/of zaaddozen. Dit veld staat model voor samenwerking tussen bijen en natuur, tussen kunst en lokale industrie (landbouw), een samenwerking tussen verschillende disciplines en creatieve praktijken.

local agriculture

Hiervoor wil ik graag samenwerken met de lokale landbouw, o.a. met de vlasverbouwers Debruyne uit Ardooie.
Gesprekken met de vlasboeren en reperages naar vlasvelden, die rond deze tijd (eind juli) gemaaid worden, leverden volgende informatie op:
de zaaddozen worden tijdens het oogsten grotendeels gebroken. De overblijvende producten zijn vlasstengels, lijnzaad en lemen (of kaf).
Deze producten worden verkocht in bigbags of in balen. 1 baal korte vezel vlas weegt 120kg en kost 1€/kg. 1 bigbag lijnzaad weegt 1000kg en kost 500€. Kaf en lemen worden verkocht als veevoeder.

Linum usitatissimum. Flax drying and flax seedpods. Route d'Orbais - Wahain, sunday july 27 2014.
Wetenschappelijke studies bevestigen de kwaliteiten van lijnzaad als drachtplant: flax pollinators.

buda factory

grondplan zaal Buda fabriek

The slightly elevated path has a forked design, inspired on the rythm and construction of the cells in a beehive, on the division of branches and nerves in leaves. The path leads us towards a small wooden container. Both path and container are built with rough recycled wood. The room is filled with stems, seeds and seedpods of flax. The smell is warm and dry, a smell of high summer. The air is filled with the buzz of the forager bees. When we approach the container, the bee-buzz gets louder. Inside we walk through an 8 channel audio installation, with sounds streamed in real time from the beehives in Brussels. The far end of the container is brightly lit: we see the bees in action inside the beehive.

collaboration with the buda fablab

In samenwerking met het fablab in de Buda fabriek, worden tijdens de loop van de tentoonstelling een reeks workshops 'beehive design' georganiseerd, ism. HoWest.

- vormen/design (biomimesis, seedpods)
- intelligente materialen
- electronica verwerken

bee_observatorium.txt · Last modified: 2016/01/13 17:48 by 127.0.0.1