User Tools

Site Tools


noordzee_biodiversiteit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
noordzee_biodiversiteit [2021/05/13 13:09]
ami [links naar research]
noordzee_biodiversiteit [2021/05/13 20:52] (current)
ami [referenties/samenwerkingen]
Line 1: Line 1:
 =====ALGARIUM===== =====ALGARIUM=====
  
-Uitganspunt app: als **kunstenaar** en **herborist**. Dus nadruk vnl. op algen en micro-algen. Alle soorten en groottes. Maar ook fenomenen met algen. Dus algen voorgesteld in verschillende artistieke uitwerkingen: kan zijn een 'algarium', maar ook cyanotypes, 'gewone' fotoos, zeer bewerkte fotoos, wetenschappelijke fotoos, botanische tekeningen, wetenschappelijke tekeningen, SEM micrografie, microscopie, microscopische films, 'fantastische' (Jules Verne) renderings, ....+Uitganspunt app: als **kunstenaar** en **herborist**. Dus nadruk vnl. op algen en micro-algen. Alle soorten en groottes. Maar ook fenomenen met algen. Dus algen voorgesteld in verschillende artistieke uitwerkingen: kan zijn een 'algarium', maar ook cyanotypes, 'gewone' fotoos, zeer bewerkte fotoos, wetenschappelijke fotoos, botanische tekeningen, wetenschappelijke tekeningen, SEM micrografie, microscopie, microscopische films, 'fantastische' (Jules Verne) renderings, .... **patterns in Nature**.
 Algen als basisbestanddeel van de voedingsketting. Algen als basisbestanddeel van de voedingsketting.
 Algen als medicijn, algen als grondstof voor textiel, algen als oplossing voor de vernietinging van bioplastic in de zeeën, algen gewoon omdat ze mooi zijn, algen als biobrandstof, ... Algen als medicijn, algen als grondstof voor textiel, algen als oplossing voor de vernietinging van bioplastic in de zeeën, algen gewoon omdat ze mooi zijn, algen als biobrandstof, ...
Line 38: Line 38:
 \\ \\
  
-====highlight van de dag====+====teaser: highlight van de dag====
 - wandeling van de dag - wandeling van de dag
 - vondst van de dag - vondst van de dag
Line 47: Line 47:
  
 ====content==== ====content====
 +Database record per organisme of per fenomeen.
 +Bij voorkeur eigen fotoos
 +Andere bronnen: Flickr; Botanische gidsen; Herbaria; ...
  
 +\\
 +
 +
 +====techniek====
 +  * webapplicatie
 +  * classificatie op database basis, 1 record/entry per organisme/feneomeen
 +  * gebruiksgemak cfr. Instagram
 +  * tonen van reeksen over 1 onderwerp
 +  * fotoreeksen moeten herschikbaar zijn met drag en drop op computer
 +  * verschillende fotoos/movies van dezelfde record of van andere records moeten met mekaar vergeleken kunnen worden
 +  * movies, compressie gebeurd op server
 +  * makkelijk toevoegen van text bij fotoos
 +  * makkelijk aantekeningen maken op fotoos/text
  
 \\ \\
Line 53: Line 69:
  
 ====classificatie==== ====classificatie====
-  * ecosystemen+  * ecosystemen (kleine teaser van ± 5 beelden, snel aanpasbaar. Kan gaan om 'catch' of the day. Na deze openingsteaser wordt taalkeuze (En/Nl/Fr/andere) gemaakt 
 +  * Korte introtext, komt bovenop beeld. Daarna wordt keuze 'ecosysteem gemaakt, eventueel op basis van GPS coördinaten van de gebruiker.
     * Noordzee     * Noordzee
     * Laguna di Venezia      * Laguna di Venezia 
 +    * Atlantische Kust
 +    * Eens we in een bepaald ecosysteem zitten, moet er een keuzemogelijkheid zijn om naar de verschillende categorieën te gaan:
       * diatomees       * diatomees
       * unicellulars (micro algae)       * unicellulars (micro algae)
Line 65: Line 84:
       * corals       * corals
       * phenomena (blooming algae, perception of the color of the sea, zandribbels, ...)       * phenomena (blooming algae, perception of the color of the sea, zandribbels, ...)
-      * growth&form (jaarringen schelpen) +        per 'record' zijn er verschillende informatievelden: 
-      * new materials+        * Latijnse naam 
 +        * Engelse naam 
 +        * Nl naam 
 +        * basisinfo over organisme (diatomee, vis, schelp, alg, ...) komt voor in (Noordzee, Middenlandse zee, brakke waters, Atlantische oceaan, ...) 
 +        * behoort tot de familie van ... 
 +        * bloeit/plant voort dan ..., wordt zo ... oud 
 +        * is: eetbaar, medicinaal, basisgrondstof voor ..., pigment,  
 +        * weetjes: ... (bvb. growth&form  jaarringen schelpen)
  
- +{{:laminaria_project:classificatie.png?1000|}}
-\\ +
- +
- +
- +
-====techniek==== +
-  * webapplicatie +
-  * classificatie +
-  * gebruiksgemak cfrInstagram +
-  * fotoos (ook upload door derden?+
-  * tonen van reeksen over 1 onderwerp +
-  * movies +
-  * makkelijk toevoegen van text bij fotoos +
-  * makkelijk aantekeningen maken op fotoos/text+
  
  
 \\ \\
  
-====samenwerkingen====+====referenties/samenwerkingen====
 https://www.exilexil.be/ (Hendrik Tratsaert, oostende) https://www.exilexil.be/ (Hendrik Tratsaert, oostende)
 https://www.kaap.be/ (Rolf Quaghebuer, oostende) https://www.kaap.be/ (Rolf Quaghebuer, oostende)
 http://vliz.be/  (Vlaams Instituut voor de zee, oostende) http://vliz.be/  (Vlaams Instituut voor de zee, oostende)
 +https://www.tba21.org/#item--hyenalullaby--2170  (Ocean Space, Venezia)
 +https://www.vliz.be/open-marien-archief   (Vliz, Oostende)
 +https://www.albyon.io/bioluminescence   (artist website, France)
 +https://www.turbosquid.com/3d-model/nature (3D models online)
 +https://8invertebratephyla.weebly.com/ (invertebrates-info)
 +https://kwallenradar.nl/soorten-kwallen  (noordzee kwallen)
 +
  
noordzee_biodiversiteit.1620904173.txt.gz · Last modified: 2021/05/13 13:09 by ami