User Tools

Site Tools


noordzee_biodiversiteit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
noordzee_biodiversiteit [2021/05/13 17:37]
ami [referenties/samenwerkingen]
noordzee_biodiversiteit [2021/05/13 20:52]
ami [referenties/samenwerkingen]
Line 59: Line 59:
   * gebruiksgemak cfr. Instagram   * gebruiksgemak cfr. Instagram
   * tonen van reeksen over 1 onderwerp   * tonen van reeksen over 1 onderwerp
 +  * fotoreeksen moeten herschikbaar zijn met drag en drop op computer
   * verschillende fotoos/movies van dezelfde record of van andere records moeten met mekaar vergeleken kunnen worden   * verschillende fotoos/movies van dezelfde record of van andere records moeten met mekaar vergeleken kunnen worden
   * movies, compressie gebeurd op server   * movies, compressie gebeurd op server
Line 92: Line 93:
         * is: eetbaar, medicinaal, basisgrondstof voor ..., pigment,          * is: eetbaar, medicinaal, basisgrondstof voor ..., pigment, 
         * weetjes: ... (bvb. growth&form  - jaarringen schelpen)         * weetjes: ... (bvb. growth&form  - jaarringen schelpen)
 +
 +{{:laminaria_project:classificatie.png?1000|}}
  
  
Line 105: Line 108:
 https://www.turbosquid.com/3d-model/nature (3D models online) https://www.turbosquid.com/3d-model/nature (3D models online)
 https://8invertebratephyla.weebly.com/ (invertebrates-info) https://8invertebratephyla.weebly.com/ (invertebrates-info)
 +https://kwallenradar.nl/soorten-kwallen  (noordzee kwallen)
  
  
noordzee_biodiversiteit.txt ยท Last modified: 2021/05/13 20:52 by ami