User Tools

Site Tools


noordzee_biodiversiteit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
noordzee_biodiversiteit [2021/05/13 17:37]
ami [referenties/samenwerkingen]
noordzee_biodiversiteit [2021/05/13 19:40]
ami [classificatie]
Line 59: Line 59:
   * gebruiksgemak cfr. Instagram   * gebruiksgemak cfr. Instagram
   * tonen van reeksen over 1 onderwerp   * tonen van reeksen over 1 onderwerp
 +  * fotoreeksen moeten herschikbaar zijn met drag en drop op computer
   * verschillende fotoos/movies van dezelfde record of van andere records moeten met mekaar vergeleken kunnen worden   * verschillende fotoos/movies van dezelfde record of van andere records moeten met mekaar vergeleken kunnen worden
   * movies, compressie gebeurd op server   * movies, compressie gebeurd op server
Line 92: Line 93:
         * is: eetbaar, medicinaal, basisgrondstof voor ..., pigment,          * is: eetbaar, medicinaal, basisgrondstof voor ..., pigment, 
         * weetjes: ... (bvb. growth&form  - jaarringen schelpen)         * weetjes: ... (bvb. growth&form  - jaarringen schelpen)
 +
 +{{:laminaria_project:classificatie.png?1000|}}
  
  
noordzee_biodiversiteit.txt ยท Last modified: 2021/05/13 20:52 by ami