User Tools

Site Tools


material_art_science_experiments

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
material_art_science_experiments [2016/02/06 09:26]
ami [research te voeren tijdens de werkbeurs (mei 2016-februari 2017)]
material_art_science_experiments [2016/02/06 21:57] (current)
ami [research te voeren tijdens de werkbeurs (mei 2016-februari 2017)]
Line 42: Line 42:
 Data weaving (visualizing the information from the beehive). Fabric made of Psyllium (Plantago ovata), pollen, glycerine and water. Weaving pattern translates Temperature and Humidity information from the beehive. Data weaving (visualizing the information from the beehive). Fabric made of Psyllium (Plantago ovata), pollen, glycerine and water. Weaving pattern translates Temperature and Humidity information from the beehive.
 \\ \\
-=====research te voeren tijdens de werkbeurs (mei 2016-februari 2017)=====+=====research te voeren tijdens de werkbeurs=====
 In een eerste fase wil ik onderzoek doen naar het 'groeien' van materialen uit cellulose. In een eerste fase wil ik onderzoek doen naar het 'groeien' van materialen uit cellulose.
 **1. het materialen onderzoek:** **1. het materialen onderzoek:**
Line 50: Line 50:
   * Tenslotte wil ik Chitine isoleren uit insecten (bijen) en zeevruchten, en nagaan in hoeverre dit materiaal kan gebruikt worden om sculpturen mee te maken.   * Tenslotte wil ik Chitine isoleren uit insecten (bijen) en zeevruchten, en nagaan in hoeverre dit materiaal kan gebruikt worden om sculpturen mee te maken.
 De verschillende stappen van mijn onderzoek zullen op deze wikipagina's (of sub-pagina's) gedocumenteerd worden. De verschillende stappen van mijn onderzoek zullen op deze wikipagina's (of sub-pagina's) gedocumenteerd worden.
 +
 **2. het maken van de sculpturen:** **2. het maken van de sculpturen:**
 Hiervoor zal ik verschillende manieren onderzoeken, gaande van Hiervoor zal ik verschillende manieren onderzoeken, gaande van
   * manuele sculptuur opbouw met de nieuwe materialen, werken met vormen, mallen en afgietsels   * manuele sculptuur opbouw met de nieuwe materialen, werken met vormen, mallen en afgietsels
-  * sculpturen geprint in 3D, met de nieuwe materialen zoals bvb. chitine+  * sculpturen geprint in 3D, met de nieuwe materialen zoals bvb. chitine (in samenwerking met Green Fab Lab Barcelona).
 **3. microscopisch onderzoek:** **3. microscopisch onderzoek:**
-De nieuwe materialen+De volgende nieuwe materialen
   * plantaardige cellulose   * plantaardige cellulose
   * bacteriële cellulose   * bacteriële cellulose
   * chitine    * chitine 
   * mycelium   * mycelium
-zullen tijdens elke stap onderzocht worden in het bio-lab. Hiervoor het ik een lichtmicroskoop en een stereo microskoop tot mijn beschikking.+zullen tijdens elke stap visueel en op samenstelling onderzocht worden in mijn bio-lab. Hiervoor beschik ik over een lichtmicroskoop en een stereo microskoop, waarmee ik het onderzoek zal documenteren in foto's en videos. 
 +Bij bevredigend resultaat (tussenstap of eindonderzoek) van een materiaal, zal dit materiaal ook in detail met de SEM (Scanning Electron Microskoop) microskoop onderzocht worden op de VUB (http://www.surfgroup.be|VUB surfgroup).
  
 +4. toevoegen van de technologie:
 +Tenslotte wil ik onderzoeken in hoeverre ik de 'intelligente' sculpturen 'autonoom' kan maken op gebied van energie.
 +Na (en tijdens) de vormelijke realisatie zullen de sculpturen uitgerust worden met minuscule sensors (zie vb.) die  bvb. de temperatuur en vochtigheid in de sculptuur kunnen opmeten. Dit is het basisconcept van de 'Intelligente Guerilla Beehive'. Zoals reeds gezegd hou ik me tijdens dit onderzoek aan een 'Proof of Concept'. Het is de bedoeling om interessante sculpturen te realiseren die eventueel de mogelijkheid in zich dragen om in een verdere fase uit te groeien tot een functionerende design voor een Intelligente Bijen Shelter.
 +Om de bio-sensors te poweren zal ik onderzoek doen naar energie geleverd door:
 +  * honingbatterijen
 +  * microbial fuell cells
  
 - growing materials from bacteria / bacterial cellulose [[http://igem.biocat.tu-berlin.de|Igem Berlin]] - growing materials from bacteria / bacterial cellulose [[http://igem.biocat.tu-berlin.de|Igem Berlin]]
material_art_science_experiments.1454747167.txt.gz · Last modified: 2016/02/06 09:26 by ami