User Tools

Site Tools


lab_for_form_matter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

lab_for_form_matter [2021/11/17 09:26]
ami created
lab_for_form_matter [2021/11/17 09:33] (current)
ami
Line 1: Line 1:
 =====Lab for Form and Matter===== =====Lab for Form and Matter=====
  
 +====Het Lab====
 The Laboratory for Form and Matter (Laboratorium voor Vorm- en Materialen onderzoek) is een actueel onderzoeksproject naar artistieke praktijken in het post-digitale en post-media tijdperk. Het situeert zich op het snijpunt van biologie, ecologie, technologie en hedendaagse cultuur. Het onderzoek wordt gevoed door de interesse voor bacteria als medium voor artistieke expressie en door een zekere fascinatie voor natuurlijke structuren en organische processen op microscopisch niveau, zoals o.a. de samenwerking in bijenkolonies en de sterkte van fungi-netwerken. De artistieke neerslag van dit onderzoek cristalliseert zich in de creatie van objecten en installaties, en door het geven van workshops, presentaties en performances. The Laboratory for Form and Matter (Laboratorium voor Vorm- en Materialen onderzoek) is een actueel onderzoeksproject naar artistieke praktijken in het post-digitale en post-media tijdperk. Het situeert zich op het snijpunt van biologie, ecologie, technologie en hedendaagse cultuur. Het onderzoek wordt gevoed door de interesse voor bacteria als medium voor artistieke expressie en door een zekere fascinatie voor natuurlijke structuren en organische processen op microscopisch niveau, zoals o.a. de samenwerking in bijenkolonies en de sterkte van fungi-netwerken. De artistieke neerslag van dit onderzoek cristalliseert zich in de creatie van objecten en installaties, en door het geven van workshops, presentaties en performances.
  
 Voor het artistiek onderzoek worden volgende technieken gebruikt: digitale fabricatie, 3D printing, laser cutting, traditionele modeleertechnieken, creatie van textielen met plantaardige materialen, creatie van biotextielen met micro-organismen, onderzoek naar intelligente biotextielen door toevoeging van biofilms met bacteria, onderzoek naar implementatie van deze artisanale, industriële en organische materialen in kunstvoorwerpen, ... maar ook theoretisch onderzoek, discussies met collega's, reading circles en zo meer. Voor het artistiek onderzoek worden volgende technieken gebruikt: digitale fabricatie, 3D printing, laser cutting, traditionele modeleertechnieken, creatie van textielen met plantaardige materialen, creatie van biotextielen met micro-organismen, onderzoek naar intelligente biotextielen door toevoeging van biofilms met bacteria, onderzoek naar implementatie van deze artisanale, industriële en organische materialen in kunstvoorwerpen, ... maar ook theoretisch onderzoek, discussies met collega's, reading circles en zo meer.
  
 +====Processen en Objecten====
 In de biologische wereld worden structuren gevormd met een grote diversiteit aan vormen en met een minimum aan energie. Organismen gebruiken eenvoudige moleculaire chemie en een overvloed aan organische middelen om complexe structuren te bouwen zoals bijenraat, vogelnesten of termietenheuvels. Deze biologische structuren zijn ingebed in hun omgeving, ze zijn responsief en bestand tegen storingen uit het milieu, en ze zijn ook volledig recycleerbaar.  In de biologische wereld worden structuren gevormd met een grote diversiteit aan vormen en met een minimum aan energie. Organismen gebruiken eenvoudige moleculaire chemie en een overvloed aan organische middelen om complexe structuren te bouwen zoals bijenraat, vogelnesten of termietenheuvels. Deze biologische structuren zijn ingebed in hun omgeving, ze zijn responsief en bestand tegen storingen uit het milieu, en ze zijn ook volledig recycleerbaar. 
 Vertrekkende van deze biomimesis, voer ik mijn onderzoek naar nieuwe materialen en structuren.  Vertrekkende van deze biomimesis, voer ik mijn onderzoek naar nieuwe materialen en structuren. 
  
-Mijn artifacts, objecten en installaties wil ik graag situeren in de wereld die <strong>Donna Haraway</strong> onderzoekt en beschrijft in <strong>Terrapolis</strong> en <strong>When Species Meet</strong>+Mijn artifacts, objecten en installaties wil ik graag situeren in de wereld die **Donna Haraway** onderzoekt en beschrijft in **Terrapolis** en **When Species Meet**
 <blockquote>“Terrapolis is a fictional integral equation, a speculative fabulation <blockquote>“Terrapolis is a fictional integral equation, a speculative fabulation
 A ‘nich space’ for multispecies becoming-with A ‘nich space’ for multispecies becoming-with
Line 20: Line 22:
 Quote from DH’s acceptance comments on the Pilgrim Award</blockquote> Quote from DH’s acceptance comments on the Pilgrim Award</blockquote>
  
-Mijn <strong>Intelligent Guerilla Beehive</strong> (case study) is niet enkel geinspireerd op structurele patronen uit de natuur (een pollen graantje van de <em>Fragaria vesca</em>, de bosaardbei, staat model voor de vorm) , maar is ook gerealiseerd uit organische materialen en is volledig biologisch afbreekbaar. De vorm die deze structuur aanneemt interageert sterk met het milieu waarin hij zich bevindt. Het is een artifact dat groeit 'vanuit het niets', een object dat ontstaat door een samenwerking van 'companion species' die floreren in een voor hen gunstige omgeving en die samen een materiaal (de Sensorial Skin) creëren met bijzondere tactiele en communicatieve kwaliteiten. +====Intelligent Guerrilla Beehive==== 
-Een deel van mijn onderzoek houdt in om de biologische compatibiliteit van het materiaal te vergroten door het aanbrengen van een biofilm met responsieve bacteria, om zo de interactie met de omgeving te vergroten. De bacteria die leven in de buitenste biofilm van de bijenkorf detecteren de aanwezigheid van pesticiden en zware metalen zoals lood, cadmium of arsenicum. In geval van nood geven ze ons door hun kleurverandering een ‘early warning’. De intelligente materialen waaruit de Guerilla Beehive is opgebouwd dragen op deze manier bij tot het in kaart brengen van problemen in het het milieu.  +Mijn **Intelligent Guerrilla Beehive** (case study) is niet enkel geinspireerd op structurele patronen uit de natuur (een pollen graantje van de //Fragaria vesca//, de bosaardbei, staat model voor de vorm) , maar is ook gerealiseerd uit organische materialen en is volledig biologisch afbreekbaar. De vorm die deze structuur aanneemt interageert sterk met het milieu waarin hij zich bevindt. Het is een artifact dat groeit 'vanuit het niets', een object dat ontstaat door een samenwerking van 'companion species' die floreren in een voor hen gunstige omgeving en die samen een materiaal (de Sensorial Skin) creëren met bijzondere tactiele en communicatieve kwaliteiten. 
-Verontreiniging en biodiversiteit worden tevens gemonitort via de informatie die nectar en het stuifmeel, verzameld in de beehive, in zich dragen. Door een analyse van hun chemische structuur en door een inventaris van de verschillende bloemensoorten die bezocht werden krijgen we een gedetailleerd beeld van de leefomgeving.+Een deel van mijn onderzoek houdt in om de biologische compatibiliteit van het materiaal te vergroten door het aanbrengen van een biofilm met responsieve bacteria, om zo de interactie met de omgeving te vergroten. De bacteria die leven in de buitenste biofilm van de bijenkorf detecteren de aanwezigheid van pesticiden en zware metalen zoals lood, cadmium of arsenicum. In geval van nood geven ze ons door hun kleurverandering een ‘early warning’. De intelligente materialen waaruit de Guerrilla Beehive is opgebouwd dragen op deze manier bij tot het in kaart brengen van problemen in het het milieu.  
 +Verontreiniging en biodiversiteit worden tevens gemonitord via de informatie die nectar en het stuifmeel, verzameld in de beehive, in zich dragen. Door een analyse van hun chemische structuur en door een inventaris van de verschillende bloemensoorten die bezocht werden krijgen we een gedetailleerd beeld van de leefomgeving.
 <blockquote>“They are everywhere and they can be perceived as quite the alien intelligence; six-legged, with their numerous eyes, capacities of motion and sensation so different from our own. No wonder science fiction has been inspired by insects. But also other fields, like robotics as well as network design. Insects are more than creepy-crawly bugs; they are also a central reference point of so much of network culture, from talk of hive minds and distributed networks to algorithms that function like ant colonies; some refer to our cognitive capitalist practices as “pollen society”.” <blockquote>“They are everywhere and they can be perceived as quite the alien intelligence; six-legged, with their numerous eyes, capacities of motion and sensation so different from our own. No wonder science fiction has been inspired by insects. But also other fields, like robotics as well as network design. Insects are more than creepy-crawly bugs; they are also a central reference point of so much of network culture, from talk of hive minds and distributed networks to algorithms that function like ant colonies; some refer to our cognitive capitalist practices as “pollen society”.”
 Jussi Parikka, Insect Media: an Archaeology of Animals and Technology</blockquote> Jussi Parikka, Insect Media: an Archaeology of Animals and Technology</blockquote>
  
 +====Verder onderzoek====
 <strong>WEBSITES Artistiek Onderzoek:</strong>  <strong>WEBSITES Artistiek Onderzoek:</strong> 
-<a href="https://research.annemariemaes.net/doku.php?id=grow_your_own_beehive" rel="noopener" target="_blank">Wiki documentatie: samenwerking met DIY-BioHacklab Barcelona - Hangar</a> +https://research.annemariemaes.net/doku.php?id=grow_your_own_beehive Wiki documentatie: samenwerking met DIY-BioHacklab Barcelona - Hang 
-<a href="https://research.annemariemaes.net/doku.php?id=sculpting_with_skin" rel="noopener" target="_blank">Wiki documentatie: home DIY bio-hacklab</a> +https://research.annemariemaes.net/doku.php?id=sculpting_with_skin Wiki documentatie: home DIY bio-hacklab 
-<a href="https://research.annemariemaes.net/doku.php?id=guerillabeehive-researchpage" rel="noopener" target="_blank">Wiki documentatie: samenwerking met Fablab/IAAC Barcelona (made@EU)</a> +https://research.annemariemaes.net/doku.php?id=guerillabeehive-researchpage Wiki documentatie: samenwerking met Fablab/IAAC Barcelona (made@EU) 
-<a href="https://research.annemariemaes.net/doku.php?id=guerillabeehive-projectpage" rel="noopener" target="_blank">Wiki documentatie: samenwerking FabTextiles Barcelona</a>+https://research.annemariemaes.net/doku.php?id=guerillabeehive-projectpage Wiki documentatie: samenwerking FabTextiles Barcelona
  
  
lab_for_form_matter.txt · Last modified: 2021/11/17 09:33 by ami