User Tools

Site Tools


hydrophobic_bc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hydrophobic_bc [2020/03/09 10:33]
ami [Brussels Tests]
hydrophobic_bc [2020/03/09 10:35] (current)
ami [Brussels Tests]
Line 45: Line 45:
 This kind of ‘greenish blue cheese penicilline mould’. On the samples inoculated with Synechocystis, there was besides the blue/green mould also a kind of black mould. This kind of ‘greenish blue cheese penicilline mould’. On the samples inoculated with Synechocystis, there was besides the blue/green mould also a kind of black mould.
 - The samples with cyanobacteria + lichen had more mould than the ones without lichen. The samples inoculated with Synechocystis had more mould than the samples with Nostoc. The little black pieces on top of the BC on the petri’s with ‘lichen’ samples, are the lichen. - The samples with cyanobacteria + lichen had more mould than the ones without lichen. The samples inoculated with Synechocystis had more mould than the samples with Nostoc. The little black pieces on top of the BC on the petri’s with ‘lichen’ samples, are the lichen.
-the contaminated samles are not yet tested on pH, neither I have inspected them under the microcope. This needs to be done asap.+The contaminated samles are not yet tested on their pH, neither I have inspected the (possible) growth and the mould under the microcope. This needs to be done asap. 
 + 
 +Wat ik denk, betreffende die contaminatie, is het volgende: 
 +- de Nostoc is gecontamineerd. De Nostoc die ik heb, heb ik reeds vanaf begin augustus 2019. Aangekocht bij Carolina.com voor ‘studiedoeleinden’. Geen gegarandeerd steriele samples dus. In de vloeibare culturen (die ook niet meer steriel zijn) zie ik helemaal geen contaminatie, maar in combinatie met de geneutraliseerde BC komt de contaminatie misschien naar buiten. 
 +- de lichen zorgen voor de contaminatie. Ik heb de lichen zo goed mogelijk gewassen en de plukjes hout/aarde waar de lichen op groeide eraf gepulkt, maar dit is microskopisch werk en helemaal verdwenen zijn die substraatstrukjes natuurlijk niet. 
 +- ook de Synechocystis kan gecontamineerd zijn. Ik heb die gekregen van Sandrine, maar ik heb hem verder niet steriel behandeld. Die Synechocystis culturen groeien al zo lang bij mij, en worden steeds (bij hun groei) terug aangelengd met BG11 maar niet in steriele omgeving … 
hydrophobic_bc.1583746405.txt.gz · Last modified: 2020/03/09 10:33 by ami